Hur man installerar komposittrall


Om du har bestämt dig för att använda komposittrall för att förbättra estetiken i ditt utomhusliv, är nästa viktiga steg att installera det. Det är en ganska enkel procedur att lägga till dessa lättsågade och spikade brädor till en befintlig ram, men du bör göra det ett steg i taget för att säkerställa att du följer tillverkarens instruktioner. Installationstekniken för varje produkt kommer att förändras något, men här är en grundläggande guide:

Oräfsat installation

Dina Kompositdäck är antingen oräfflade, vilket betyder att kanterna är plana, eller räfflade, vilket betyder att kanterna är I-balkformade. Följ dessa steg när du installerar oräfflade skivor:

Spårinstallation

Spårade kompositbrädor är identiska med ogräfflade kompositskivor vad gäller installation, även om de skiljer sig något. Du borrar i universalfästen istället för att borra genom brädorna. Följande är några allmänna installationsinstruktioner:

Skaffa dina verktyg och tillståndC

Se till att dina tillstånd är på plats innan du börjar med att installera ditt nya kompositdäck (vi vet att du är exalterad). Du kan inte bygga ett däck lagligt om du inte först får tillstånd från din kommun. Om du bygger ett nytt däck, slå upp konstruktionsstandarderna i ditt område och följ tillståndsproceduren. Du kanske inte kräver tillstånd om du bara byter ut däcket på ett befintligt däck med komposittrall. Det är också värt att notera att även om komposittäcket liknar äkta trä, saknar det den draghållfasthet som krävs som ett strukturellt stödelement. Det är alltid en bra idé att rådfråga en fackman om dina däckidéer för att avgöra om kompositdäck passar dina behov.

När det kommer till att bygga, sätt alltid på dig skyddsglasögon när du arbetar med ett projekt eftersom dina ögon är ömtåliga. Du behöver också en borrmaskin och ett måttband. Kontrollera att du har alla delar du behöver för att säkra dina brädor till din däckstruktur. Gör en snabb inventering av alla dina däckklämmor och skruvar för att säkerställa att du inte glömmer någonting.

Läs merVARFÖR BÖR DU ÖVERVÄGA KOMPOSITTRALL

Black Mountain Lodge | 2022 | Welcome to the mountains
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started